Hur kan man förbättra sitt liv enbart genom att läsa en bok?

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA SITT LIV
ENBART GENOM ATT LÄSA EN BOK?

Nyckeln till lycka är kunskap. Scientologi- och Dianetik-böcker innehåller kunskap som man faktiskt kan tillämpa för att förbättra alla aspekter av sitt liv – alltifrån vardagens rutiner till de mest fundamentala frågorna om livet och evigheten.